Hva er forskjellen mellom pakking med plast- og stålstropper?

Hva er forskjellen mellom pakking med plast- og stålstropper?

Hva er forskjellen mellom pakking med plast- og stålstropper?

Emballasje med plaststropp

Da plast (PP) polypropylen-stropp og (PET) polyesterstropp ble oppfunnet og begynte å bli brukt til emballasje, erstattet de nesten helt bruken av stålstropper. Spesielt der det ikke fantes alternativer for pakking med stålstropper. Med utviklingen av plaststropper har mulighetene for en bedre og mer effektiv forpakning økt. Forskjellene mellom disse to er beskrevet nedenfor.

Battery strapping tool TES set PP strap + dispenser + battery + charger

Den vesentlige forskjellen mellom stål- og plaststropper

Elastisitet er ikke et sentralt trekk ved stålstropper. I motsetning til dette har plaststroppene en større elastisitet ved et visst intervall. En hovedfunksjon ved plaststroppen er dens evne til å beholde sin originale form. Etter at man har påført en viss spenning, er spørsmålet, i hvilken grad kan stroppen fra den langstrakte formen gå tilbake til sin opprinnelige form?

Lasting av ved er et godt eksempel på overgangen fra stål- til plastemballasje. Det er sant at stålremmen i dette tilfellet er mer effektiv, siden den er sterkere og kan sikre tyngre last, men plaststroppen er den som raskt går tilbake til sin opprinnelige form etter at den er trukket ut. Av denne grunn, som også representerer hovedforskjellen mellom den ene og den andre stroppen, ville sistnevnte stropp være mer effektivt i eksemplet ovenfor. Tatt egenskapen til elastisitet i betraktning, er derfor belastningen som tre innebærer mer egnet for pakking med plaststropper. Den har nemlig større mulighet for å justere elastisiteten enn en stålstropp, som karakteriserer elastisiteten, som ikke inkluderer muligheten for ekstrem forlengelse og går tilbake til sin opprinnelige form. For å oppsummere ovenfor er strålstroppen mer utsatt for å rives og løsne ved transport av varer. I dette tilfellet forblir varene ubeskyttet. Det er riktig at stålstropper tåler mer vekt, men i mange tilfeller er elastisiteten til stroppen en viktigere faktor enn selve plaststroppen.

Overgangen fra stål- til plaststropper

Forpakning med plaststropp har ikke så lang historisk tradisjon da den er pakket med stål. Med teknologiutviklingen blir denne overgangen stadig raskere. Med tanke på produksjonen av mer moderne verktøy og oppdagelsen av nye emballasjealternativer, vil plaststroppen derfor ta over for stålstropper i løpet av kort tid. De fleste ledende produsenter erkjenner at overgangen fra en stropp til en annen er uunngåelig i dag.

Forstå forlengelse, spenning og evnen til å beholde form

For å forstå ordene ovenfor, er det nødvendig å forstå betingelsene for bruk av stroppene. Spenningen i stroppen vises når vi drar på den eller påfører den en viss belastning. Når den strekkes til et visst punkt, begynner den å forlenges og strekkes. Når du har forlenget den, er det eneste spørsmålet om den vil gå tilbake til sin opprinnelige form. Evnen til stroppens elastisitet reflekteres av det høyeste mulige ekspansjonspunktet, der båndet fortsatt kan komme seg og ikke miste formen (dette blir også referert til som båndets arbeidsområde, eller på sagt på en annen måte; rekkevidden av båndets utholdenhet).

COMBO Pallet Semi-automatic Strapping Machine price PP strap 9-19mm

Lær mer om bruksområdet til plast PP og plast PET-stropper

Bruksområdet til stroppen varierer betydelig fra stropp til stropp. Den har best ytelse når du bruker en enkelt stropp. Da har den det høyeste spenningspotensialet, hvor forlengelsen av stroppen er maksimal. Samtidig er forlengelsen fortsatt tilstrekkelig slik at stroppen går tilbake til sin opprinnelige form.

Lær mer om hvordan PET- og PP-stropper returnerer til sin opprinnelige form etter spenning (elastisitet)

Muligheten for å gå opprettholde den opprinnelige formen avhenger hovedsakelig av materialet som stroppen er laget av, størrelsen på spenningen som påføres den og lengden på denne spenningen. Hvis det er en kortvarig spenning, er det enklere for stroppen å returnere til sin originale form. Jo lengre man påfører båndet spenningen, jo mindre er muligheten for å gjenopprette den tilbake til den opprinnelige formen. Her er en av de beste kandidatene (dvs. de som etter lengst spenning oppnår den opprinnelige formen raskest), en enkel plaststropp.

Share this post


Produktforespørsel

Vi trenger følgende informasjon for å utarbeide et tilbud. Du vil motta et tilbud på produktet i e-posten din innen kort tid.